Tim Baze retkih bolesti

Nacionalni koordinatori

Olivera Jovović Olivera Jovović Koordinator za Srbiju
Nataša Bulatović Nataša Bulatović Koordinator za Crnu Goru
Ivona Rabrenović Ivona Rabrenović Koordinator za Crnu Goru
Gordana Loleska Gordana Loleska Koordinator za Makedoniju
Vesna Aleksovska Vesna Aleksovska Koordinator za Makedoniju
Branislav Uzelac Branislav Uzelac Koordinator za Republiku Srpsku
Sanja Bulog Sanja Bulog Koordinator za Hrvatsku

Za stručan i kvalitetan prevod sadržaja sa engleskog jezika zahvaljujemo se:

Prevod doo

Za pravni aspekt sajta, prava korišćenja kao i usklađenosti sa GDPR regulativom zahvaljujemo se:

Advokatu Marini Mijatović

Pravni skener