Vebinar - prava pacijenata sa retkim bolestima u Srbiji

26. decembar 2022. godine

PARTNERI

Kompanije i ustanove koje su pomogle Bazi retkih bolesti

Ministarstvo za socijalnu zastitu
Gradska uprava za deciju zastitu
amicus
Biomarin
Regenxbio
Nutricia
Sanofi Genzyme
Takeda
Pfizer
Sobi
PG