Tim Baze retkih bolesti

Nacionalni koordinatori

Olivera Jovović Olivera Jovović Координатор за Србија
Nataša Bulatović Nataša Bulatović Координатор за Црна Гора
Ivona Rabrenović Ivona Rabrenović Координатор за Црна Гора
Gordana Loleska Gordana Loleska Координатор за Македонија
Vesna Aleksovska Vesna Aleksovska Координатор за Македонија
Branislav Uzelac Branislav Uzelac Координатор за Република Српска
Sanja Bulog Sanja Bulog Координатор за Хрватска

Za stručan i kvalitetan prevod sadržaja sa engleskog jezika zahvaljujemo se:

Prevod doo

Za pravni aspekt sajta, prava korišćenja kao i usklađenosti sa GDPR regulativom zahvaljujemo se:

Advokatu Marini Mijatović

Pravni skener